Zaangażowanie – pytania i odpowiedzi

1.       Jak dodać nowy dokument w systemie Rejestr Zaangażowania?

Należy ustawić się na zakładce Słowniki, przycisk ,,Dokumenty”. Ustawić się na ostatnim dokumencie, a następnie dodać nowy wiersz za pomocą klawisza klawiatury-strzałki w dół. Po pojawieniu się pustego wiersza należy wpisać Kod dokumentu, nazwę, wybrać poziom itd. Po wypełnieniu wszystkich pól należy zapisać nowy dokument klikając na haczyk ,,Zatwierdź zmiany" znajdujący się w lewym dolnym rogu.

 

2.       Jak zainstalować program PlanB/Rejestr Zaangażowania na serwerze? (instalacja sieciowa)

Aby zainstalować program PlanB/Rejestr Zaangażowania na serwerze, należy:

Pobrać i uruchomić na serwerze plik instalacyjny:

http://pliki.doskomp.jst.pl/Planowanie/instalacja/PlanB_Inst_1.2.0_LU.exe

Zainstalować na serwerze serwer Firebird (32-bit) - plik instalacyjny można pobrać pod adresem http://pliki.doskomp.jst.pl/Planowanie/instalacja/Firebird-2.1.3.18185_0_Win32-[www.legalne.info].exe

 

Katalog PlanB z poprzedniej instalacji serwera wkleić w analogiczne miejsce na nowym serwerze.

W pliku PlanB.ini (w katalogu PlanB) w wierszu DBHost wpisać adres IP serwera, a w wierszu GDBPath wpisać rzeczywistą ścieżkę do bazy danych na serwerze (standardowo baza instaluje się w ....\Doskomp\JSTPlus\FBBazy\jstplusjb.gdb).

Aby program działał na stacjach lokalnych, należy:

- Na stacjach lokalnych utworzyć skróty do plików- PlanB.exe i Zaangażowanie.exe znajdującego się na serwerze.

 

3.       Dlaczego na zamkniętym dokumencie nie widać konta i kwoty na angażowaniu

  

Należy sprawdzić czy dokument jest zamknięty, jeśli dokument nie jest zamknięty należy go zatwierdzić. Natomiast jeśli dokument jest zamknięty, należy go skorygować, a następnie ponownie zatwierdzić.

Jeśli nadal na dokumencie na zakładce angażowanie nie widać kwoty, należy w słownikach programu, otworzyć

Ustawić się na koncie 998, następnie kliknąć przycisk

 

 

Potwierdzić przyciskiem OK. Analogicznie należy wykonać tę samą czynność ustawiając się na koncie 999.

Następnie należy ponownie zmienić status dokumentu na zamknięty.

 

4.       Jak przepisać dokumenty między latami?

W systemie można przepisać dokumenty korzystając z jednej z dwóch dostępnych opcji:

I Opcja – przepisywanie dokumentów między latami wg. zaznaczeń

Wprowadzony dokument, który chcemy przepisać na kolejny rok powinien mieć status zamknięty. W kolumnie ,,Przepisz do 2017r.” należy z listy rozwijanej wybrać TAK.

Następnie należy ustawić się na roku do którego chcemy dokument przepisać.

Kliknąć w przycisk ,,Administracja”, ustawić się na zakładce ,,Narzędzia” i wybrać przycisk ,,Przepisz dokumenty między latami wg. zaznaczeń”.

Następnie pojawi się komunikat informujący o ilości przepisanych dokumentów. Należy potwierdzić ,,OK”

II. Opcja – przepisywanie dokumentów między latami wg. terminów

Na utworzonym dokumencie, należy przejść na zakładkę ,,Dekretacja”, następnie wybrać zakładkę ,,Lata następne” i przepisać podziałkę z planu i wpisać kwotę.

Po wpisaniu danych na dekretacji, należy dokument zamknąć i ustawić się na kolejnym roku.

Kliknąć w przycisk ,,Administracja”, ustawić się na zakładce ,,Narzędzia” i wybrać przycisk ,,Przepisz dokumenty między latami wg. terminów”.

Następnie pojawi się komunikat informujący o ilości przepisanych dokumentów. Należy potwierdzić ,,OK”

 

5.       Jak wyzerować numeracje dokumentów od nowego norku?

    Po zakończeniu wprowadzania dokumentów na roku bieżącym należy ustawić się na nowym roku. Następnie należy otworzyć zakładkę    , ustawić się na zakładce ,,Opcje” i kliknąć przycisk

Po kliknięciu pojawi się poniższy komunikat

Należy wybrać ,,Tak”, a następnie zrobić ,,Zapisz”.