Aktualizacje

(aktualizacja dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - Urząd, Powiat)

 

Aktualna wersja oprogramowania Budżet JST Plus to wersja 3.10.2 build: 276 baza: 3.9.97

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

BSTPlus_upg_3.10.2.exe - aktualizacja z dnia 26.01.2018 zawierająca zmianę wydruku sprawozdania RB-50 zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 9 stycznia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora aktualizacji, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".


Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 25.07.2017 r. programu Budżet JST Plus

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu "Pakuj dane" na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

KlasB_2017_07 - aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2017r. zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

 

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie , proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora.


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JST Plus to wersja 3.10.0 build: 2.6.9 baza: 3.9.93

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

BSTPlus_upg_3.10.0_rc2.exe - aktualizacja do wersji 3.10.0 z dnia 24.03.2017 zawierająca zmianę pozycji sprawozdania RZiS zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dn. 2 listopad 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora aktualizacji, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".

Nowa wersja aktualizuje pozycje sprawozdania RZiS włącznie z wydrukiem, tak więc jeśli sprawozdanie RZiS za IV kwartał 2016 zostało stworzone na poprzedniej wersji programu, nie ma potrzeby tworzenia ich na nowo.

 


 

Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 03.02.2017 r. programu Budżet JST Plus

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu "Pakuj dane" na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

KlasB_2017_02 - aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

 

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".


 

Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 16.01.2017 r. programu Budżet JST Plus

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu "Pakuj dane" na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

KlasB_2017_01 - aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016r. zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

 

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".


 

Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 6.05.2016 r. programu Budżet JST Plus

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu "Pakuj dane" na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

KlasB_2016_04.exe - aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2016r. oraz z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".


 

Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 1.02.2016 r. programu Budżet JST Plus

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu "Pakuj dane" na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

KlasB_2015_12.exe - aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2015r. oraz z dnia 27 listopada 2015r. zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".

 

 

Aktualna wersja oprogramowania Budżet JB Plus to wersja 3.9.3 build: 329 baza: 3.9.85

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu "Pakuj dane" na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

BSTPlus_upg_3.9.3_3.exe - aktualizacja z dnia 04.02.2015 zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz zaktualizowany wydruk sprawozdania Rb-WSa.


Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".

Nowa wersja aktualizuje klasyfikację budżetową oraz wydruk sprawozdania Rb-WSa, tak więc jeśli sprawozdania za IV kwartał 2014 zostały stworzone i wysłane na poprzedniej wersji programu, nie ma potrzeby tworzenia ich na nowo.

  

 

Aktualizacja oprogramowania Budżet JST Plus do wersji 3.9.3 baza: 3.9.83

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu "Pakuj dane" na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

BSTPlus_upg_3.9.3.exe - aktualizacja do wersji 3.9.3 z dnia 14.04.2014 zawierająca zmiany sprawozdań zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dn. 16.01.2014 w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Wersja zawiera uaktualniony eksport sprawozdań do systemu Bestia.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".


 

Aktualizacja oprogramowania Budżet JST Plus do wersji 3.9.2 baza: 3.9.8

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu "Pakuj dane" na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

BSTPlus_upg_3.9.2_2.exe - aktualizacja do wersji 3.9.2 z dnia 17.02.2014 zawierająca zmiany zawierająca zmiany sprawozdań Rb-27s i Rb-28s zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dn. 16.01.2014 w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdań Rb-Z i Rb-UZ zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dn. 25 października 2013r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

Wersja zawiera uaktualniony eksport sprawozdań Rb-Z i Rb-UZ do Bestii oraz automatyczną numerację listy jednostek na konsolidacji sprawozdania Rb-Z (aby program przenumerował listę jednostek, należy ponownie wykonać konsolidację Rb-Z /na zakładce "Konsolidacja"/).

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".

 


 

Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 13.03.2013 r. programu Budżet JST Plus

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu "Pakuj dane" na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

KlasB_2013_01.exe - aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".

 


 

Aktualna wersja oprogramowania Budżet JST Plus to wersja 3.9.2 baza: 3.9.5

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu "Pakuj dane" na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

BSTPlus_upg_3.9.2.exe - aktualizacja do wersji 3.9.2 z dnia 13.03.2013 zawierająca zmiany sprawozdań finansowych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dn. 19 stycznia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

UWAGA! Przed uruchomieniem bilansu na nowej wersji należy wejść na „Pozycje bilansu”, kliknąć „Zamknij” oraz potwierdzić zapisanie danych.

UWAGA! Jeśli otworzyli Państwo bilans, rachunek zysków i start oraz zestawienie zmian funduszu jednostki za rok 2012 na starszej wersji programu (niższej niż 3.9.2), należy te sprawozdania usunąć, ponownie wejść na „Pozycje bilansu”, kliknąć „Zamknij” oraz zapisać dane, po czym ponownie otworzyć w/w sprawozdania.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".

 


 

Udostępniamy Państwu aktualizację programu Budżet JST Plus dotyczącą sprawozdań Rb-34s.

Aktualizacja dotyczy tylko urzędów tworzących sprawozdanie Rb-34s

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu "Pakuj dane" na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

BSTPlus_upg_3.9.1.exe - aktualizacja do wersji 3.9.1 z dnia 12.07.2012

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".

Instrukcję konsolidacji sprawozdań Rb-34s można pobrać tutaj

 


 

Aktualna wersja oprogramowania Budżet JST Plus to wersja 3.9.0 baza: 3.8.9

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu "Pakuj dane" na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

BSTPlus_upg_3.9.0_SP_2.exe - wersja z dnia 25.04.2012 zawierająca uaktualnienie eksportu sprawozdań bilansowych do systemu Bestia

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".

UWAGA! Po aktualizacji, przed przystąpieniem do eksportu sprawozdań do systemu Bestia, proszę uruchomić, a następnie zamknąć program Budżet JST Plus.

Instrukcję eksportu sprawozdań bilansowych do systemu Bestia można pobrać tutaj.

 

 

 

 


W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu "Pakuj dane" na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie ściągnąć plik:

BSTPlus_upg_3.9.0.exe - aktualizacja z dnia 7.02.2012 zawierająca poprawki odnośnie sprawozdań finansowych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

UWAGA! Przed zaktualizowaniem programu Budżet JST Plus do wersji 3.9.0 należy upewnić się czy nie zostały otwarte sprawozdania bilansowe w poprzedniej wersji programu - jeśli tak się stało, należy te sprawozdania usunąć, dokonać aktualizacji i otworzyć je ponownie.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".

 

UWAGA! Jeżeli posiadają Państwo wersję programu wcześniejszą niż 3.8.9, należy najpierw przeprowadzić aktualizację do wersji 3.8.9 (znajduje się poniżej)

 


 

BSTPlus_upg_3.8.9.exe - aktualizacja z dnia 12.07.2011 zawierająca poprawki zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 3 LUTEGO 2010 R. W SPRAWIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ (Dz.U. Nr 20, poz. 103) ZAŁĄCZNIK 25 (nowy formularz Rb-34S).
Instrukcję sporządzania nowego sprawozdania Rb-34S w programie Budżet JST Plus można pobrać tutaj.
Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".
UWAGA! Jeżeli posiadają Państwo wersję programu wcześniejszą niż 3.8.7, należy najpierw przeprowadzić aktualizację do wersji 3.8.7 (znajduje się poniżej)

 

 


BSTPlus_upg_3.8.7.exe - aktualizacja do wersji 3.8.7 z dnia 29.03.2011r.

Plik należy zapisać w innym katalogu niż został zainstalowany program (np. na pulpicie).

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Aktualizuj".

UWAGA! Jeżeli posiadają Państwo wersję programu wcześniejsza niż 3.8.5, należy najpierw przeprowadzić aktualizację do wersji 3.8.5 (znajduje się poniżej)

BSTPlus_upg_3.8.5.exe - aktualizacja do wersji 3.8.5 z dnia 16.07.2010 zawierająca poprawki z Rozporządzenia MF z dn. 4.03.2010r.

UWAGA! Przed zainstalowaniem tej wersji należy uaktualnić program do wersji 3.7.9 (jeśli posiadacie Państwo wersję niższą niż 3.7.9).

BSTPlus_upg_3.7.9.exe - aktualizacja do wersji 3.7.9


 

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopie zapasową katalogu "Dane", następnie ściągnąć właściwy plik.

Plik należy zapisać w innym katalogu niż katalog programu (np. na pulpicie).

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie Budżet JST Plus, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Aktualizuj".

Jeśli program działa w sieci należy aktualizację przeprowadzić na każdym stanowisku.


Aktualizacja zachowuje już wprowadzone dane zarówno te otwarte jak i zatwierdzone.

W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z BAZĄ DANYCH MOŻNA JĄ PRZESŁAĆ ZA POMOCĄ STRONY:

http://support.jst.pl/

 


Aktualizacja programu Budżet JST Plus do wersji 3.7.7/p z dnia 23.04.2009

BSTPlus_upg_3.7.7.exe -

Wprowadzone modyfikacje:

  • weryfikacja sprawozdań Rb-Z
  • import sprawozdań

 


Aktualizacja z dnia 27.04.2009 r. – Eksport sprawozdań do systemu BESTI@.


Udostępniamy Państwu kolejną aktualizację systemu Budżet JST Plus umożliwiającą wysyłkę wszystkich sprawozdań budżetowych, a także zbiorczych sprawozdań (dla grup JB) Rachunek zysków i strat oraz Zestawienie zmian w funduszu jednostki do systemu BESTI@.

Uwaga: Aby wyeksportować sprawozdania Rachunek zysków i strat oraz Zestawienie zmian w funduszu jednostki , w pierwszym oknie Eksport do Besti@ należy zaznaczyć Budżet JB oraz Eksport sprawozdań, a następnie wybrać żądaną grupę (jednostki zbiorczo).

W celu zaktualizowania systemu prosimy pobrać poniższy plik:

Plik należy zapisać w innym katalogu niż katalog programu (np. na pulpicie).
Po pobraniu pliku, proszę uruchomić plik przy zamkniętym programie
Budżet JST Plus oraz postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Aktualizuj".

Uwaga! przed przeprowadzeniem aktualizacji, jak zwykle prosimy o zachowanie kopii bazy danych.

 


BSTPlus_upg_3.7.6.exepełna aktualizacja z dnia 15.04.2009.

Upg3.7.5_SP_6f.exe - poprawka z dnia 01.04.2009, zawiera:

 

- zmiany funduszu jednostki dodanie wyboru sposobu wyliczania pozycji VII Wynik finansowy netto.
- poprawka w słowniku pozycji w zmianach funduszu jednostki umożliwiająca import wartości z ub. roku

 

 


Wcześniejsza wersja oprogramowania Budżet JST Plus to wersja 3.7.5/p (wersja bazy 3.63).

(aktualizacja dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- Urząd, Powiat)

BSTPlus_upg_3.7.5.exepełna aktualizacja z dnia 23.01.2009, która zawiera:

  1. Nowe formularze sprawozdań RB-UZ oraz RB-UN na IV kwartał 2008 R. (konsolidacja)
  2. Zmodyfikowane sprawozdanie Zmiany w funduszu jedn.
  3. Wysyłka sprawozdań za miesiąc grudzień do systemu Besti@.

UWAGA! Jeżeli posiadają Państwo wersję programu wcześniejszą niż 3.7.3 należy najpierw przeprowadzić aktualizację do wersji 3.7.3 (znajduje się poniżej), a następnie do wersji 3.7.5.

 


Wcześniejsza aktualizacja oprogramowania Budżet JST Plus - wersja 3.7.3/p (wersja bazy 3.62).

(aktualizacja dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- Urząd, Powiat)

BSTPlus_upg_3.7.3a.exepełna aktualizacja, która zawiera:

1. wysyłkę sprawozdań Rb-3x do systemu Bestia
2. wprowadzono pasek postępu przy otwieraniu kwartału\miesiąca
3. poprawiono zainicjowanie sprawozdania Rb-N
4. poprawiono sprawozdanie Rb-Z, co umożliwi wysyłkę do Bestii