FAQ


1. Co zrobić, gdy pojawi się następujący komunikat/ błąd:

 • Key violation
 • Index is out of date - index listy poza zakresem
 • Invalid file name
 • Table does not exist
 • File not found

należy spakować bazę danych i wysłać ją do firmy Doskomp jako załącznik do maila wraz z opisem błędu i okoliczności, w których się pojawił na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Pokazuje się komunikat: błąd otwarcia podstawowych tabel bazy danych.

Sprawdź czy na dysku C, w katalogu programu (JSTPlus), katalog Dane nie występuje podwójnie (np. w katalogu Dane jest kolejny katalog Dane). Jeżeli tak, to wykasować jeden z nich, niewłaściwy.

3. Pokazuje się komunikat: baza aktualizowana nową wersja programu.

Należy ściągnąć ze strony www firmy Doskomp: http://www.doskomp.jst.pl (zakładka "Dla użytkownika" > "Aktualizacje" > "Budżet JST Plus") plik aktualizacyjny oraz zainstalować go na komputerze.

4. Pojawia się komunikat: błędne dane, brak odczytu.

Będąc zalogowanym na administratora (login: adm, hasło; adm) należy wpisać odpowiedni zakres jednostek w zakładce z numerem licencji (Zakładka "Zarządzanie" > "Dane użytkownika" > "Inne dane")

5. Podczas zainicjowania nowego okresu sprawozdawczego, po otwarciu sprawozdania należności jest ono puste (brak w nim wierszy).

Należy wejść w sprawozdanie należności, kliknąć usuń, a następnie zainicjować ponownie dane sprawozdanie.

6. Co zrobić, gdy nieaktywne jest zaangażowanie w sprawozdaniach?

Należy:

 • Zalogować się do programu jako administrator (operator: adm, ENTER hasło: adm)
 • Wejść na zakładkę: "Zarządzanie"> "Dane użytkownika"> "Katalogi i parametry systemu".
 • Odznaczyć pola: "Dochody", "Wydatki" oraz pole "R10".
 • Wyłączyć program oraz włączyć ponownie.

7. Jak dokonać przekształcenia jednostki?

 • Zalogować się do programu jako administrator (operator: adm, ENTER hasło: adm).
 • Wejść na zakładkę: "Zarządzanie"> "Zarządzanie Jednostkami".
 • Zaznaczyć daną jednostkę (przeznaczoną do przekształcenia) oraz kliknąć "Zmień", następnie zmienić "datę obowiązywania DO" na datę przekształcenia,  kliknąć "Dalej" oraz "Zamknij".
 • Ponownie ustawić się na tej samej jednostce i kliknąć "Przekształcanie jednostki", wpisać dane nowej jednostki ("data obowiązywania OD" ustawi się automatycznie), następnie kliknąć "Dalej" oraz "Zamknij"
 • na wykazie jednostek pokażą się obydwie jednostki (stara i po przekształceniu).

UWAGA!!! Przekształcanie jednostki należy wykonać na miesiąc przed rzeczywistym przekształceniem, gdyż następuje ono dopiero z utworzeniem kolejnego okresu sprawozdawczego.

8. Jak edytować/ dodać nowy paragraf w klasyfikacji budżetowej?

 • Zalogować się do programu jako standardowy użytkownik (domyślny operator: skar, ENTER hasło: skar)
 • Wejść w zakładkę: "Narzędzia"> "Klasyfikacja budżetowa".
 • Wejść na odpowiednią zakładkę "paragrafy-dochody" lub "paragrafy-wydatki"
 • Odnaleźć na liście dany paragraf oraz kliknąć "Edytuj" lub, jeżeli nie ma żądanego paragrafu, kliknąć "Dodaj nową"
 • Po wprowadzeniu/edycji wszystkich żądanych danych kliknąć "Zatwierdź zmiany".
 • Należy pamiętać, aby każdy paragraf posiadał prawidłowy zakres obowiązywania (Okres od, Okres do) oraz odpowiednio zaznaczone pola "Dotyczy"

 9. Jak wpisać numer licencji?

 • Zalogować się do programu jako administrator (operator: adm, ENTER hasło: adm)
 • Wejść w zakładkę: "Zarządzanie"> "Dane użytkownika"> "Inne dane"
 • Wprowadzić numer licencji pamiętając o wielkości liter oraz zakres numeracji jednostek.
 • Należy bezwzględnie pamiętać, aby odznaczyć haczyk przy napisie: „Bez licencji”
 • Zamknąć program i uruchomić go ponownie.

10. Wszystkie funkcje programu są nieaktywne (szare pola).

 
Nieprawidłowe hasło bądź login. Wciśnij rysunek kłódki znajdujący się w lewym górnym rogu programu. Pamiętaj o WYŁĄCZENIU Caps Locka.

11. Nie mogę dodać sprawozdania RB-3x, przyciski z danym sprawozdaniem są nieaktywne.

Sprawozdania typu RB-3x dodajemy z pomocą funkcji „Wykaz Sprawozdań” znajdującej się z prawej strony w zakładce Rb-3x, 50,27ZZ.

12. Nie mogę wyeksportować sprawozdań, pokazuje się komunikat: wysyłanie się nie powiodło.

Podczas wysyłania zaznaczyć opcję Dyskietka i wskazać miejsce na dysku, na którym zostanie zapisany plik zip. Następnie plik dołączyć jako załącznik do maila lub zapisać na innym nośniku np. (płyta CD, dyskietka).

13. Czy mogę usunąć sprawozdanie lub stworzoną korektę ?

Tak, jeżeli nie zostało sprawozdanie lub korekta wysłane (tzn. nie ma daty wysłania) Aby usunąć sprawozdanie lub korektę należy: wejść na sprawozdanie i kliknąć na przycisk: Usuń.

14. Jak stworzyć kopię zapasową danych Programu Budżet JST Plus.

 • Upewnić się, że program Budżet JST Plus jest nieużywany przez nikogo.
 • bazę można spakować przy pomocy narzędzi Pakuj Dane:

Aby spakować bazę danych należy:

 • Uruchomić Pakuj Dane (Start>Wszystkie programy>Budżet JST Plus i wybieramy Pakuj Dane).
 • Zaznaczyć "Eksport Danych" następnie "Budżet JST Plus" i postępować zgodnie z programem pakującym;
 • archiwum domyślnie zapisuje się na dysku C:\ w formacie zawierającym datę sporządzenia archiwum, np: JSTPlus_2009_09_15.zip).

 15. Jak wysłać bazę danych do firmy Doskomp?

 Upewnić się, że program Budżet JST Plus jest nieużywany przez nikogo

 • Upewnić się, że program Budżet JB Plus jest nieużywany przez nikogo.
 • spakować bazę przy pomocy jednego z dostępnych narzędzi opisanych w podpunkcie 14.
 • Dołączyć wyexportowany plik do maila i wysłać go do firmy Doskomp wraz z opisem problemu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lub: wejść na stronę internetową http://support.jst.pl/ i postępować zgodnie z instrukcją.

 16. Nie mogę spakować bazy za pomocą narządzi Pakuj Dane, pojawia się błąd.

Inna możliwością jest ręczne spakowanie pliku z danymi.

 • wejdź do katalogu na dysku C:/JSTPlus
 • następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na katalogu Dane i wybierz Wyślij do> Folder skompresowany Zip.
 • lub tez spakuj plik za pomocą innych narzędzi np. Winrar (add to archive..> ok. lub dodaj do archiwum> ok)