Budżet JB Plus

Budżet JB Plus to program sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej dla jednostek organizacyjnych.

Program służy do tworzenia sprawozdań budżetowych, pozabudżetowych oraz finansowych dla wszystkich form prawnych jednostek organizacyjnych (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze).

Sprawozdania tworzone są poprzez ręczną edycje danych lub import z systemu finansowo – księgowego. Program współpracuje z większością systemów F-K, m.in.: Optivum firmy Vulcan , SIGID, Otago, FBK firmy Radix, Groszek firmy Info-System, Korelacja, QWANT firmy QNT, Softlab, Sygnity (Emax), Progman.

Program kontroluje sprawozdania w sposób:

 • merytoryczny (przekroczenie wykonania do planu, zaangażowania do planu, bilansowanie się sprawozdania dochodowego),
 • rachunkowy tj. wyliczanie wszelkich niezbędnych podsumowań, sum kontrolnych.

 

Możliwości systemu Budżet JB Plus:

 1. Tworzenie, weryfikacja i transmisja kompletu sprawozdań budżetowych oraz pozabudżetowych
 2. Obsługa bilansowych sprawozdań finansowych
  • bilanse
  • rachunek zysków i strat
  • zestawienie zmian w funduszu jednostki
 3. Analizy (opisówki) z wykonania budżetu
  • wydatki – układ wykonawczy (obsługa kilku placówek)
  • wydatki wg grup paragrafów