Aktualizacje

(aktualizacja dla jednostek organizacyjnych/ podległych) 

 

Aktualna wersja oprogramowania Budżet JB Plus to wersja 3.10.2 build: 370 baza: 3.9.97

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

BSTPlusJB_upg_3.10.2.exe - aktualizacja z dnia 26.01.2018 zawierająca zmianę wydruku sprawozdania RB-50 zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 9 stycznia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.


Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".


Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 25.07.2017 r. programu Budżet JB Plus

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu "Pakuj dane" na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

KlasBJB_2017_07 - aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2017r. zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

 

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie , proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora.


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JB Plus to wersja 3.10.0 build: 3.5.4 baza: 3.9.93

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

BSTPlusJB_upg_3.10.0.exe - aktualizacja do wersji 3.10.0 z dnia 21.03.2017 zawierająca zmianę pozycji sprawozdania RZiS zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dn. 2 listopad 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora aktualizacji, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".

Nowa wersja aktualizuje pozycje sprawozdania RZiS włącznie z wydrukiem, tak więc jeśli sprawozdanie RZiS za IV kwartał 2016 zostało stworzone na poprzedniej wersji programu, nie ma potrzeby tworzenia ich na nowo.

 


 

Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 03.02.2017 r. programu Budżet JB Plus

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu "Pakuj dane" na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

KlasBJB_2017_02 - aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".


 

Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 16.01.2017 r. programu Budżet JB Plus

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu "Pakuj dane" na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

KlasBJB_2017_01 - aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016r. zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj". 


 

Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 6.05.2016 r. programu Budżet JB Plus

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu "Pakuj dane" na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

KlasBJB_2016_04.exe - aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2016r. oraz z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".


 

Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 1.02.2016 r. programu Budżet JB Plus

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu "Pakuj dane" na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

KlasBJB_2015_12.exe - aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2015r. oraz z dnia 27 listopada 2015r. zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".


 

Aktualna wersja oprogramowania Budżet JB Plus to wersja 3.9.3 build: 329 baza: 3.9.85

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu "Pakuj dane" na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

BSTPlusJB_upg_3.9.3_3.exe - aktualizacja z dnia 29.01.2015 zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz zaktualizowany wydruk sprawozdania Rb-WSa.


Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".

Nowa wersja aktualizuje klasyfikację budżetową oraz wydruk sprawozdania Rb-WSa, tak więc jeśli sprawozdania za IV kwartał 2014 zostały stworzone i wysłane na poprzedniej wersji programu, nie ma potrzeby tworzenia ich na nowo.

 


 

 

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu "Pakuj dane" na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

BSTPlusJB_upg_3.9.3_2.exe - aktualizacja do wersji 3.9.3 z dnia 10.04.2014 zawierająca zmiany sprawozdań zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dn. 16.01.2014 w sprawie sprawozdawczości budżetowej


Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".

 


 

Aktualna wersja oprogramowania Budżet JB Plus to wersja 3.9.3 build: 320 baza: 3.9.81

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu "Pakuj dane" na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

BSTPlusJB_upg_3.9.3.exe - aktualizacja do wersji 3.9.3 z dnia 04.04.2014 zawierająca zmiany sprawozdań zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dn. 16.01.2014 w sprawie sprawozdawczości budżetowej


Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".

Wprowadzone zmiany:

  • aktualizacja sprawozdań Rb-27s, Rb-28s, Rb-30s, Rb-34s, Rb-50, Rb-27ZZ
  • możliwość automatycznego drukowania dat w stopce sprawozdań

Uwaga! Ta aktualizacja nie zawiera sprawozdania Rb-28NWS. Wersja programu z tym sprawozdaniem zostanie udostępniona wkrótce.

 


 

Aktualna wersja oprogramowania Budżet JB Plus to wersja 3.9.2 build: 312 baza: 3.9.8

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu "Pakuj dane" na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

BSTPlusJB_upg_3.9.2_2.exe - aktualizacja do wersji 3.9.2 z dnia 07.02.2014 zawierająca zmiany sprawozdań Rb-27s i Rb-28s zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dn. 16.01.2014 w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdań Rb-Z i Rb-UZ zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dn. 25 października 2013r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych


Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".

 

 

 

 


 

Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 13.03.2013 r. programu Budżet JB Plus

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu "Pakuj dane" na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

KlasBJB_2013_01.exe - aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".

 


 

Aktualna wersja oprogramowania Budżet JB Plus to wersja 3.9.2 build: 300 baza: 3.9.5

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu "Pakuj dane" na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

BSTPlusJB_upg_3.9.2.exe - aktualizacja do wersji 3.9.2 z dnia 20.02.2013 zawierająca zmiany sprawozdań finansowych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dn. 19 stycznia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

UWAGA! Przed uruchomieniem bilansu na nowej wersji należy wejść na „Pozycje bilansu”, kliknąć „Zamknij” oraz potwierdzić zapisanie danych.

UWAGA! Jeśli otworzyli Państwo bilans, rachunek zysków i start oraz zestawienie zmian funduszu jednostki za rok 2012 na starszej wersji programu (niższej niż 3.9.2), należy te sprawozdania usunąć, ponownie wejść na „Pozycje bilansu”, kliknąć „Zamknij” oraz zapisać dane, po czym ponownie otworzyć w/w sprawozdania.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".

 


 

Udostępniamy Państwu aktualizację programu Budżet JB Plus dotyczącą sprawozdań Rb-34s.

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu "Pakuj dane" na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

BSTPlusJB_upg_3.9.1.exe - aktualizacja do wersji 3.9.1 z dnia 30.01.2013

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".

Instrukcję tworzenia sprawozdań Rb-34s można pobrać tutaj

 

 


 

Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 20.03.2012 r. programu Budżet JB Plus

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu "Pakuj dane" na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

KlasBJB_2012_01.exe - aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".

 


 

Aktualizacja zawierająca poprawki weryfikacji sprawozdań finansowych.

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu "Pakuj dane" na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

BSTPlusJB_upg_3.9.0_SP_1.exe - aktualizacja z dnia 20.03.2012

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".

Jeżeli posiadają Państwo wersję programu wcześniejszą niż 3.9.0, należy najpierw przeprowadzić aktualizację do wersji 3.9.0 (znajduje się poniżej)

(aktualizacja dla jednostek organizacyjnych)

Aktualna wersja oprogramowania Budżet JB Plus to wersja 3.9.0 build: 270 baza: 3.8.8

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu "Pakuj dane" na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

BSTPlusJB_upg_3.9.0.exe - aktualizacja z dnia 1.02.2012 zawierająca poprawki odnośnie sprawozdań finansowych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

UWAGA! Przed zaktualizowaniem programu Budżet JB Plus do wersji 3.9.0 należy upewnić się czy nie zostały otwarte sprawozdania bilansowe w poprzedniej wersji programu - jeśli tak się stało, należy te sprawozdania usunąć, dokonać aktualizacji i otworzyć je ponownie.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".


Jeżeli posiadają Państwo wersję programu wcześniejszą niż 3.8.9, należy najpierw przeprowadzić aktualizację do wersji 3.8.9 (znajduje się poniżej)

 

BSTPlusJB_upg_3.8.9.exe - aktualizacja do wersji 3.8.9 z dnia 7.07.2011 zawierająca poprawki zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 3 LUTEGO 2010 R. W SPRAWIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ (Dz.U. Nr 20, poz. 103) ZAŁĄCZNIK 25 (nowy formularz Rb-34S).
 
Instrukcję sporządzania nowego sprawozdania Rb-34S w programie Budżet JB Plus można pobrać tutaj.
Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Instaluj".
 
UWAGA! Jeżeli posiadają Państwo wersję programu wcześniejszą niż 3.8.7, należy najpierw przeprowadzić aktualizację do wersji 3.8.7 (znajduje się poniżej)

BSTPlusJB_upg_3.8.7.exe - aktualizacja do wersji 3.8.7 z dnia 29.03.2011 zawierająca uaktualniony formularz sprawozdania Rb-Wsa

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Aktualizuj".

UWAGA! Jeżeli posiadają Państwo wersję programu wcześniejszą niż 3.8.6, należy najpierw przeprowadzić aktualizację do wersji 3.8.6 (znajduje się poniżej)

 


BSTPlusJB_upg_3.8.6_LU.exe - aktualizacja do wersji 3.8.6 z dnia 15.02.2011r.

UWAGA! Jeżeli posiadają Państwo wersję programu wcześniejsza niż 3.8.5, należy najpierw przeprowadzić aktualizację do wersji 3.8.5 (znajduje się poniżej)

BSTPlusJB_upg_3.8.5.exe- aktualizacja do wersji 3.8.5 z dnia 16.07.2010 zawierająca poprawki z rozporządzenia MF z dn. 4.03.2010r.

UWAGA! Przed jej zainstalowaniem należy uaktualnić program do wersji 3.7.9 (jeżeli wersja Państwa programu jest niższa niż 3.7.9)

BSTPlusJB_upg_3.7.9.exe aktualizacja do wersji 3.7.9


 

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopie zapasową katalogu Dane, następnie ściągnąć plik:

BSTPlusJB_upg_3.7.7.exe pełna aktualizacja z dnia 24.04.09, która zawiera:

Wszystkie zmiany z poprzednich wersji (aktualizacji). Poprawiona została weryfikacja sprawozdania Rb-Z

 

Plik należy zapisać w innym katalogu niż katalog programu (np. na pulpicie).

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie Budżet JB Plus, proszę uruchomić zapisany plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Aktualizuj".

Jeśli program działa w sieci należy aktualizację przeprowadzić na każdym stanowisku.

Aktualizacja zachowuje już wprowadzone dane zarówno te otwarte jak i zatwierdzone.

UWAGA! Jeżeli posiadają Państwo wersję programu wcześniejsza niż 3.7.5 należy najpierw przeprowadzić aktualizację do wersji 3.7.5 (znajduje się poniżej) i kolejno do wersji 3.7.7.

UpgJB3.7.5_SP_6f.exe - aktualizacja z dnia 30.03.2009, dotyczy:

- zmiany funduszu jednostki dodanie wyboru sposobu wyliczania pozycji VII Wynik finansowy netto. Wybór został umieszczony w zakładce "Zarządzanie" opcja "Funkcje Specjalne".

- poprawka w słowniku pozycji w zmianach funduszu jednostki umożliwiająca import wartości z ub. roku

 


Wcześniejsza wersja oprogramowania Budżet JB Plus to wersja 3.7.5/p (wersja bazy 3.63)

(aktualizacja dla jednostek organizacyjnych)

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopie zapasową katalogu Dane, następnie ściągnąć plik:

BSTPlusJB_upg_3.7.5.exe pełna aktualizacja z dnia 21.01.09, która zawiera:

1. Nowe formularze sprawozdań RB-UZ oraz RB-UN na IV kwartał 2008 R.
2.
Zmodyfikowane sprawozdanie Zmiany w funduszu jedn.

 

UWAGA! Jeżeli posiadają Państwo wersję programu wcześniejsza niż 3.7.3 należy najpierw przeprowadzić aktualizację do wersji 3.7.3 (znajduje się poniżej), a następnie do wersji 3.7.5.
 
 
W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z BAZĄ DANYCH MOŻNA JĄ PRZESŁAĆ ZA POMOCĄ STRONY

http://support.jst.pl/

 


Wcześniejsza aktualizacja oprogramowania Budżet JB Plus- wersja 3.7.3/p (wersja bazy 3.62)

BSTPlusJB_upg_3.7.3a.exe aktualizacja, która zawiera:

1. możliwość poprawnego wydruku zbiorczych sprawozdań Rb-3x
2. pasek postępu przy otwieraniu kwartału\miesiąca
3. poprawiono zainicjowanie sprawozdania Rb-N

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopie zapasową katalogu Dane, następnie ściągnąć powyższy plik.