FAQ

1. Co zrobić, gdy pojawi się następujący komunikat/ bład:
 • Key violation
 • Index is out of date - index listy poza zakresem
 • Invalid file name
 • Table does not exist
 • File not found
należy spakować bazę danych i wysłać ją do firmy Doskomp jako załącznik do maila wraz z opisem błędu i okoliczności, w jakich się pojawił na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też przysłać bazę przy użyciu strony http://support.jst.pl/

2. Pokazuje się komunikat: błąd otwarcia podstawowych tabel bazy danych.

Sprawdź czy na dysku C, w katalogu programu (JSTJB),  katalog Dane nie występuje podwójnie (np. w katalogu Dane jest kolejny katalog Dane). Jeżeli tak to wykasować jeden z nich, niewłaściwy.

3. Pokazuje się komunikat: baza aktualizowana nowszą wersją programu.

Należy ściągnąć ze strony internetowej firmy Doskomp: www.doskomp.jst.pl (zakładka "Dla Użytkownika" > "Aktulizacje"> "Budżet JB Plus") plik aktualizacyjny oraz zainstalować go na komputerze.

4. Pojawia się komunikat: błędne dane, brak odczytu.

Należy wpisać odpowiedni zakres numeracji jednostek w zakładce Zarządzanie->Użytk. licencji->Informacje licencyjne (Operator: adm, hasło: adm)

5. Podczas zainicjowania nowego okresu sprawozdawczego, po otwarciu sprawozdania należności jest ono puste (brak w nim wszystkich wierszy).

Należy wejść w sprawozdanie należności, kliknąć "Usuń", a następnie zainicjować ponownie dane sprawozdanie.

6. Co zrobić, gdy nieaktywne jest zaangażowanie w sprawozdaniach?
 • Zalogować się do programu jako administrator (operator: adm, hasło: adm)
 • Wejść na zakładkę: "Zarządzanie"> "Użytk. Licencji"> "Katalogi i parametry systemu".
 • Odznaczyć pola (mają pozostać puste): "Dochody", "Wydatki" oraz pole "R10".
 • Wyłączyć program oraz włączyć ponownie.
7. Co zrobić jeżeli nie mogę stworzyć sprawozdania zbiorczego w programie Budżet JB Plus?
 • Zalogować się do programu jako administrator (operator: adm, ENTER hasło: adm).
 • Wejść na zakładkę: "Zarządzanie"> "Katalogi i parametry systemu".
 • Zaznaczyć okienko przy pozycji "Sprawozdania zbiorcze dla grup JB".
 • Zamknąć program i uruchomić go ponownie.
8. Jak dokonać przekształcenia jednostki?
 • Zalogować się do programu jako administrator (operator: adm, ENTER hasło: adm).
 • Wejść na zakładkę: "Zarządzanie"> "Zarządzanie Jednostkami".
 • Zaznaczyć daną jednostkę (przeznaczoną do przekształcenia) oraz kliknąć "Zmień", następnie zmienić datę obowiązywania DO na datę przekształcenia,  kliknąć "Dalej" oraz "Zamknij".
 • Ponownie ustawić się na tej samej jednostce i kliknąć "Przekształcanie jednostki", wpisać dane nowej jednostki (data obowiązywania OD ustawi się automatycznie), następnie kliknąć "Dalej" oraz "Zamknij"
 • na wykazie jednostek pokażą się obydwie jednostki (stara i po przekształceniu).

UWAGA!!! Przekształcanie jednostki należy wykonać z datą na miesiąc przed rzezcywistym przekształceniem, gdyż następuje ono dopiero z momentem utworzeniem kolejnego okresu sprawozdawczego.

9. Jak edytować/ dodać nowy paragraf w klasyfikacji budżetowej?

 • Zalogować się do programu jako standardowy użytkownik (domyślny operator: skar, ENTER hasło: skar)
 • Wejść w zakładkę: "Narzędzia"> "Klasyfikacja budżetowa".
 • Wejść na odpowiednią zakładkę "paragrafy-dochody" lub "paragrafy-wydatki"
 • Odnaleźć na liście dany paragraf oraz kliknąć "Edytuj" lub, jeżeli nie ma żądanego paragrafu, kliknąć "Dodaj nową"
 • Po wprowadzeniu/edycji wszystkich żądanych danych kliknąć "Zatwierdź zmiany".
 • Należy pamiętać, aby każdy paragraf posiadał prawidłowy zakres obowiązywania (Okres od, Okres do) oraz odpowiednio zaznaczone pola "Dotyczy"

10. Jak wpisać numer licencji?

 • Zalogować się do programu jako administrator (operator: adm, ENTER hasło: adm)
 • Wejść w zakładkę: "Zarządzanie"> "Użytk. Licencji"> "Informacje licencyjne".
 • Wprowadzić numer licencji pamiętając o wielkości liter oraz zakres numeracji jednostek.
 • Należy bezwzględnie pamiętać, aby odznaczyć haczyk przy napisie: „Bez licencji” (pole ma być puste)
 • Zamknąć program i uruchomić go ponownie.
11. Wszystkie funkcje programu są nieaktywne (szare pola).

Nieprawidłowe hasło, bądź login. Wciśnij rysunek kłódki znajdujący się w lewym górnym rogu programu i ponownie wpisz operatora i hasło. Pamiętaj o WYŁĄCZENIU Caps Lock'a.

12. Nie mogę dodać sprawozdania RB-3x, przyciski z danym sprawozdaniem są nieaktywne.

Sprawozdania typu RB-3x dodajemy z pomocą funkcji „Wykaz Sprawozdań” znajdującej się z prawej strony w zakładce "Rb-3x, 50,27ZZ".

13. Nie mogę wyeksportować sprawozdań, pokazuje się komunikat: wysyłanie się nie powiodło.

Podczas wysyłania zaznaczyć bezwzględnie opcję "Dyskietka" i wskazać miejsce na dysku, na którym zostanie zapisany plik zip. Następnie wyeksportowany plik dołączyć jako załącznik do maila lub zapisać na innym nośniku np. (płyta CD, dyskietka, pendrive).

14. Czy mogę usunąć sprawozdanie lub stworzoną korektę ?

Tak, jeżeli nie zostało ono wysłane (tzn. nie ma daty wysłania)  Aby usunąć sprawozdanie lub korektę należy wejść na sprawozdanie i kliknąć na przycisk "Usuń".

15. Jak stworzyć bilans łączny?

Aby stworzyć bilans łączny należy najpierw stworzyć Grupę JB. W tym celu:
 • Wchodzimy w programie Budżet JST Plus JB na zakładkę "Bilans"
 • Klikamy "Grupy JB" ->"Dodaj grupę".
 • Po stworzeniu grupy klikamy dalej i dodajemy na prawa stronę jednostki, z których ma być zrobiony bilans łączny, a następnie klikamy Zakończ.
 • Wybieramy grupę (zakładka: wykaz jednostek, typ: G), klikamy zakładkę "Bilans"-> w polu Bilans łączny klikamy "Bilans".


16. Jak stworzyć kopię zapasową danych Programu Budżet JB Plus.

 • Upewnić się, że program Budżet JB Plus jest nieużywany przez nikogo.
 • bazę można spakować przy pomocy narzędzi Pakuj Dane:
Aby spakować bazę danych należy:
 • Uruchomić Pakuj Dane (Start>Wszystkie programy>Budżet JST Plus-JB i wybieramy Pakuj Dane).
 • Zaznaczyć "Eksport Danych" następnie "Budżet JST Plus JB" i postępować zgodnie z programem pakującym;
 • archiwum domyślnie zapisuje się na dysku C:\ w formacie zawierającym datę sporządzenia archiwum, np: JSTJB_2009_09_15.zip).

17. Jak wysłać bazę danych do firmy Doskomp?

 • Upewnić się, że program Budżet JB Plus jest nieużywany przez nikogo.
 • spakować bazę przy pomocy jednego z dostępnych narzędzi opisanych w podpunkcie 16.
 • Dołączyć wyeksportowany plik do maila i wysłać go do firmy Doskomp wraz z opisem problemu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lub wejść na stronę internetową http://support.jst.pl/ i postępować zgodnie z instrukcją.


18. Nie mogę spakować bazy za pomocą narządzi Pakuj Dane, pojawia się błąd.

Inna możliwością jest ręczne spakowanie pliku z danymi.

 • wejdź do katalogu na dysku C:/JSTJBlub C:/Program Files/JSTJB
 • następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na katalogu Dane i wybierz Wyślij do> Folder skompresowany Zip.
 • lub tez spakuj plik za pomocą innych narzędzi np. Winrar (add to archive..> ok. lub dodaj do archiwum> ok).