Opis produktu

Elektroniczna Giełda Kapitału to platforma aukcyjna łącząca inwestorów dysponujących wolnymi środkami pieniężnymi oraz instytucje rynku finansowego oferujące najefektywniejsze oraz najbardziej bezpieczne instrumenty pomnażania kapitału.

 

 

Na Elektronicznej Giełdzie Kapitału spotykają się po jednej stronie:

Wystawiający - czyli inwestorzy dysponujący wolnymi środkami pieniężnymi, a z drugiej strony

Przystępujący - czyli banki, które biorą udział w aukcji oferując oprocentowanie tych środków pieniężnych,

czyli Lokaty Bankowe

 

 

Za pośrednictwem Elektronicznej Giełdy Kapitału Wystawiający definiuje warunki aukcji wskazując:

  • Wysokość wolnych środków pieniężnych
  • Okres depozytu
  • Czas trwania aukcji

 

 

Za pośrednictwem Elektronicznej Giełdy Kapitału Przystępujący, czyli banki, oferują najwyższe oprocentowanie depozytu zgodnie ze swoimi możliwościami, a licytację wygrywa podmiot (bank), który zaoferuje najwyższe oprocentowanie.

 

 

 

Elektroniczna Giełda Kapitału oferuje dodatkowo mechanizm automatycznej kalkulacji zysku dostępny przez cały czas trwania licytacji oraz w chwili wyboru depozytariusza.

 

Wystawiający oraz zwycięski Przystępujący otrzymują raport z przebiegu licytacji.

 

 

 

 

 

 

Po zakończeniu aukcji Wystawiający przekazuje zwycięskiemu Oferentowi depozyt i oczekuje na kapitalizację zysku z założonej lokaty.

Zakończenie aukcji powodzeniem rodzi zobowiązanie po stronie Przystępującego, czyli zwycięskiego banku, do przyjęcia depozytu w okresie wskazanym przez Wystawiającego oraz wypłaty wynagrodzenia, które było zaoferowane w trakcie licytacji.

Obowiązkiem Wystawiającego jest przekazanie środków pieniężnych w wysokości i na okres zdefiniowany w ramach aukcji na Elektronicznej Giełdzie Kapitału zwycięskiemu bankowi na wskazany przez niego rachunek.

Korzystanie z platformy aukcyjnej rozpoczyna się od zawarcia umowy z operatorem Elektronicznej Giełdy Kapitału.

Zainteresowany podmiot wypełnia w systemie swoje dane oraz ustanawia Pełnomocnika, czyli osobę, która będzie obsługiwała Elektroniczną Giełdę swojego Kapitału.

Po podpisaniu umowy przez obie strony Wystawiający może rozpocząć lokowanie wolnych środków pieniężnych korzystając z najlepszych ofert na rynku.