Budżet zadaniowy

 

System PlanB - WPF posiada funkcjonalność budżetu zadaniowego. Umożliwia on planowanie budżetu oraz jego zmiany z dokładnością do zadania, z podziałem na zadania bieżące i majątkowe. Użytkownik posiada możliwość własnoręcznej definicji zadań, jak również istnieje opcja wnioskowania o zadania przez jednostki organizacyjne do JST.

  • Wniosek o zadanie – pozwala na zarządzanie słownikiem centralnym, dzięki czemu informacja o potrzebie założenia nowego zadania lub zmiana istniejącego wychodzi z poziomu jednostki organizacyjnej lub pracowników wydziałów:

Dzięki rozbudowanej funkcjonalności wydruków, użytkownik ma możliwość przeglądania budżetu w różnych szczegółowościach:

  • Budżet zadaniowy wraz z podziałem na koszty – jest to pełny obraz budżetu z informacją o zadaniu, jednostce realizującej, podziałką klasyfikacyjną, przyporządkowaniu do grupy oraz informacji o rodzaju kosztu:

  • Budżet zadaniowy w ujęciu klasycznym – jest to nic innego jak budżet w dokładności do paragrafu wraz z informacją o zadaniach realizowanych w tej podziałce; dzięki takim wydrukom omijamy prowadzenie podwójnego budżetu (klasycznego i zadaniowego):

  • budżet zadaniowy w szczegółowości do paragrafu – jest to odwrócony szyk budżetu klasycznego, który przejrzyście ukazuje nam zadania w układzie klasycznym:

 

  • budżet zadaniowy z grupami paragrafów – otrzymujemy zbiorczą informację jaka część zadania znajduje się w grupach paragrafów wg nowej ustawy o finansach publicznych:

 

System PlanB - WPF posiada mechanizm raportowania oparty na zasadzie kolumn przestawnych, dzięki czemu jest w stanie wygenerować setki różnych kombinacji danych na raz wprowadzonym budżecie. Dodatkowo dołożenie filtrów przy każdym parametrze systemu pozwala na generowanie wszelkich form tabelarycznych załączników do uchwał.

 

 

Wspólny słownik zadań dla budżetu i przedsięwzięć pozwala na automatyczne przeniesienie danych.

 

Zachowanie historii zadań pozwala na ciągłość budżetu z zachowaniem stanu na dzień i możliwością śledzenia zmian merytorycznych i formalnych zadania.