Budżetowanie zadaniowe

 

Jednym z podstawowych obowiązków jakie przyjęła Polska wchodząc do Unii Europejskiej jest wdrożenie nowoczesnych zasad zarządzania Państwem, a w konsekwencji restrukturyzacja kolejno wszystkich instytucji Państwowych. Jednym z głównych kroków w tym celu jest wdrożenie budżetu zadaniowego, kontroli zarządczych, a także zarządzania ryzykiem.

Pierwszymi, którzy mają obowiązek prowadzenia budżetu zadaniowego są placówki budżetu państwa, lecz do tej pory nie zostały one zwolnione z obowiązku prowadzenia budżetu klasycznego (tzn. w ujęciu klasyfikacji budżetowej). Aktualnie coraz więcej samorządów interesuje się tematem budżetu zadaniowego i mimo braku przepisów próbują wdrażać dostosowane do swoich potrzeb rozwiązania. Dodatkową motywacją bywa także chęć jak najlepszego przygotowania się do wymogów prawnych, które pojawią się w przyszłości w tym względzie.

Główną ideą budżetu zadaniowego jest lepsze klasyfikowanie środków finansowych, a co za tym idzie poprawa przejrzystości finansów publicznych. Do tej pory wartości pieniężne przypisywane są do podziałek budżetowych, a tylko zadania inwestycyjne lub przedsięwzięcia są wykazywane dokładnie z przypisanymi im kwotami. W budżecie zadaniowym uległoby to zmianie, ponieważ każde zadanie powinno mieć przypisane swoje koszty pośrednie i bezpośrednie, a to w całości pokazuje nam rzeczywiste wydatki

Poniżej prezentujemy zbiór niezbędnych informacji, z którymi każdy, kto planuje wdrożyć budżet zadaniowy powinien się zapoznać.

Istota budżetu zadaniowego

Budżet zadaniowy pozwala na ustalenie, które zadania są najważniejsze dla realizacji określonych celów oraz za pomocą mierników ukazuje, w jakim stopniu zostały one wykonane.

Definicja na podstawie opracowania prof. Dr hab. Teresy Lubińskiej >„Nowe Zarządzanie Publiczne - skuteczność i efektywność.Budżet zadaniowy w Polsce"