rVAT – Centralny rejestr VAT dla JST

 

RVAT WSPARCIE DLA KONSOLIDACJI VAT W JEDNOSKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Rejestr Vat został opracowany z myślą o wsparciu procesu konsolidacji VAT w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich jednostkach organizacyjnych.

Objęcie systemem wszystkich jednostek organizacyjnych znacząco przyczyni się do skrócenia czasu potrzebnego na przygotowanie rejestrów oraz  deklaracji zbiorczej  dla JST. System daje możliwość realnej kontroli formalno-rachunkowej wprowadzanych dokumentów VAT w czasie rzeczywistym w każdej jednostce organizacyjnej.

Istotne funkcje

1.       Centralny rejestr faktur zakupowych oraz sprzedażowych dla całej Gminy/Powiatu. Każda z jednostek organizacyjnych (także wydziały Urzędu) prowadzi swój cząstkowy rejestr faktur, który to jest podstawą do utworzenia cząstkowej deklaracji VAT.

W przypadku tzw. ZEASów istnieje możliwość utworzenie łącznej deklaracji (suma deklaracji w ramach prowadzonych jednostek oświatowych)

2.       Wspólny dla całej JST rejestr kontrahentów (kontrahent wprowadzony przez którąkolwiek z jednostek jest dostępny, widoczny w pozostałych)

3.       Tworzenie deklaracji zbiorczych na poziomie JST (na podstawie cząstkowych deklaracji sporządzonych z dokładnością do groszy program tworzy skonsolidowaną deklarację)

4.       Możliwość tworzenia wielu typów rejestrów np. rejestr pierwotny oraz rejestr korekt, rejestry mogą zachować ciągłość dla miesiąca, kwartału bądź całego roku.

5.       Definiowanie rodzajów zakupów i sprzedaży np.

- wynajem sali

- posiłki dla odbiorców zewnętrznych

6.       Tworzenie korekt do deklaracji cząstkowych jak i zbiorczych.

7.       Weryfikacja wzajemnych faktur (faktury między jednostkami organizacyjnymi) tzw. wyłączenia z konsolidacji

8.       Blokada prób wprowadzenia ponownie tych samych faktur (kontrola unikalności faktury oraz kontrahenta)

9.       Możliwość importu faktur oraz kontrahentów z systemów zewnętrznych

10.   Możliwość kontroli formalno-rachunkowej każdego dokumentu w czasie rzeczywistym (dostęp za pomocą przeglądarki z poziomu JST do rejestrów i dokumentów prowadzonych przez każdą jednostkę organizacyjną.Oferujemy także usługi integracji oraz dedykowanego dostosowania systemu do Państwa potrzeb. Przy współpracy z naszymi partnerami organizujemy szkolenia, opracowujemy strategie podatkowe, optymalizacje i zwroty VAT, audyty i inne usługi. Zapraszamy do kontaktu! Wybierz sprawdzone rozwiązanie firmy, która istnieje ponad ćwierć wieku i wdrażała swoje rozwiązania w tysiącach jednostek!

 

Słowa kluczowe: 

konsolidacja vat

centralizacja vat

rejestr vat

rejestr vat cząstkowy

rejestr vat elementarny

deklaracja zbiorcza vat jst

deklaracja vat

deklaracja vat cząstkowa

deklaracja vat elementarna

skonsolidowana deklaracja vat

VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

VAT w jednostkach budżetowych