Aktualizacje

Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 25.07.2017r. programu Planowanie i Realizacja Budżetu

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych przy pomocy skrótu na pulpicie "Pakuj Dane", a następnie ściągnąć plik:

PlanB_KlasB_2017_07a.exe - aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.


Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 17.01.2017r. programu  Planowanie i Realizacja Budżetu

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych przy pomocy skrótu na pulpicie "Pakuj Dane", a następnie ściągnąć plik:

PlanB_KlasB_2016_12.exe -  aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.


 

Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 25.07.2016r. programu Planowanie i Realizacja Budżetu

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych przy pomocy skrótu na pulpicie "Pakuj Dane", a następnie ściągnąć plik:

PlanB_KlasB_2016_08.exe -  aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.


 

Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 29.04.2016r. programu Planowanie i Realizacja Budżetu

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych przy pomocy skrótu na pulpicie "Pakuj Dane", a następnie ściągnąć plik:

PlanB_KlasB_2016_04.exe -  aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

 


 

Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 07.04.2016r. programu Planowanie i Realizacja Budżetu

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych przy pomocy skrótu na pulpicie "Pakuj Dane", a następnie ściągnąć plik:

PlanB_KlasB_2016_03.exe -  aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

 


 

Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 31.12.2015r. programu Planowanie i Realizacja Budżetu

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych przy pomocy skrótu na pulpicie "Pakuj Dane", a następnie ściągnąć plik:

PlanB_KlasB_2015_12.exe - aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

 


 

Aktualna wersja oprogramowania Planowanie i Realizacja Budżetu to wersja 1.2.3.482

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych przy pomocy skrótu na pulpicie "Pakuj Dane", a następnie ściągnąć plik:

PlanB_Upg_1.2.3_RC_3.exe - aktualizacja z dnia 23.09.2015r.

Plik należy zapisać w innym katalogu niż został zainstalowany program (np. na pulpicie).

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Aktualizuj".

 


 

 

Aktualna wersja oprogramowania Planowanie i Realizacja Budżetu to wersja 1.2.3.

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych przy pomocy skrótu na pulpicie "Pakuj Dane", a następnie ściągnąć plik:

PlanB_1.2.3_RC2_p.exe - aktualizacja z dnia 05.05.2015r., dostosowująca eksport planów budżetowych do zmian w systemie Besti@.

Plik należy zapisać w innym katalogu niż został zainstalowany program (np. na pulpicie).

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Aktualizuj".

 


Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 14.01.2015r. programu Planowanie i Realizacja Budżetu

 

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych przy pomocy skrótu na pulpicie "Pakuj Dane", a następnie ściągnąć plik:

PlanB_KlasB_2014_12.exe - aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W razie problemów z aktualizacją grup paragrafów, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.


 

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 31.12.2013 r., poz. 1736). Zmianie uległ wzór wieloletniej prognozy finansowej JST stanowiący załącznik do rozporządzenia.

W związku z tym prosimy naszych klientów, którzy pracują na module WPF o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem tel. (42) 683-26-75.

 


 

Aktualna wersja oprogramowania Planowanie i Realizacja Budżetu to wersja 1.2.2.

Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 7.01.2014 r. programu Planowanie i Realizacja Budżetu

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych przy pomocy skrótu na pulpicie "Pakuj Dane", a następnie ściągnąć plik:

PlanB_KlasB_2013_12.exe - aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

 


 


Aktualna wersja oprogramowania Planowanie i Realizacja Budżetu to wersja 1.2.2.

UWAGA! wersja tylko dla jednostek organizacyjnych podległych pod JST

 

UWAGA! Jeżeli posiadacie Państwo indywidualne formatki wydruków, prosimy przed aktualizacją o wykonanie kopii zapasowej katalogu "frm", gdyż zostanie on nadpisany. Po aktualizacji, wykonaną kopię należy przywrócić w to samo miejsce. (Katalog "frm" znajduje się bezpośrednio w katalogu programu, np. C:\Doskomp\PlanB\frm lub C:\Program Files\PlanB\frm).

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych przy pomocy skrótu na pulpicie "Pakuj Dane", a następnie ściągnąć plik:

PlanB_Upg_1.2.2.exe - aktualizacja z dnia 26.09.2013r.

Plik należy zapisać w innym katalogu niż został zainstalowany program (np. na pulpicie).

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Aktualizuj".

Aktualizacja zawiera:

  • Poprawiony import/eksport między wersjami 1.2.1 oraz 1.2.3
  • Zaktualizowaną obsługę słowników WPF zgodnie z nowym słownikiem w systemie Besti@
  • Poprawione raporty wydruków
  • Aktualizację modułu Analiza
  • Optymalizację pracy na sieci lokalnej
Aktualizacja zachowuje już wprowadzone dane zarówno te otwarte jak i zatwierdzone.

 

 

 


 

Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 13.03.2013 r. programu Planowanie i Realizacja Budżetu

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych przy pomocy skrótu na pulpicie "Pakuj Dane", a następnie ściągnąć plik:

PlanB_KlasB_2013_01.exe - aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

 


 

Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 17.02.2012 r. programu Planowanie i Realizacja Budżetu

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych przy pomocy skrótu na pulpicie "Pakuj Dane", a następnie ściągnąć plik:

PlanB_KlasB_2012_01.exe - aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

 


Aktualna wersja oprogramowania Planowanie i Realizacja Budżetu to wersja 1.2.1.

UWAGA! wersja tylko dla jednostek organizacyjnych podległych pod JST

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych przy pomocy skrótu na pulpicie "Pakuj Dane", a następnie ściągnąć plik:

PlanB_Upg_1.2.1.exe - aktualizacja z dnia 02.11.2011r.

 

Plik należy zapisać w innym katalogu niż został zainstalowany program (np. na pulpicie).

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Aktualizuj".

Aktualizacja zachowuje już wprowadzone dane zarówno te otwarte jak i zatwierdzone.

 


 

Aktualizacja oprogramowania Planowanie i Realizacja Budżetu - wersja 1.2.0.

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych przy pomocy skrótu na pulpicie "Pakuj Dane", a następnie ściągnąć plik:

PlanB_Upg_1.2.0 RC3.exe - z dnia 02.03.2011r.

 

Plik należy zapisać w innym katalogu niż został zainstalowany program (np. na pulpicie).

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk "Dalej", a na końcu "Aktualizuj".

Aktualizacja zachowuje już wprowadzone dane zarówno te otwarte jak i zatwierdzone.

 

 

W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z BAZĄ DANYCH MOŻNA JĄ PRZESŁAĆ ZA POMOCĄ STRONY:

http://Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.