Zefir

Program Zefir umożliwia ewidencję zarówno zamówień, umów, jak i faktur wraz z bieżącą kontrolą progu 30.000 Euro. Możliwa jest rejestracja dokumentów według schematu zamówienia oraz jego rozliczenie poprzez podpięcie faktur, jak również ewidencja samych faktur i rachunków.

FILM INSTRUKTAŻOWY prezentujący działanie programu Zefir

 

Funkcjonowanie programu:

Rejestr zleceń, umów, faktur polega na wprowadzeniu przez użytkownika tylko podstawowych informacji o dokumencie, tj. numeru dokumentu, daty dokumentu, ewentualnie przypisaniu do dokumentu kontrahenta.

 

Następnym krokiem jest określenie trybu wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych lub określenie zamówienia jako niepodlegającego ustawie.

 

Ostatnim krokiem jest wskazanie na przedmiot zamówienia - usługi, dostawy, roboty budowlane - oraz przypisanie kwoty netto.

 

Program Zefir umożliwia wygenerowanie raportu prezentującego sumarycznie (narastająco) wartość netto zamówień według kategorii.

 

W przypadku gdy jednostka nie prowadzi rejestru zleceń czy zamówień lub zlecenia dotyczą tylko części wydatków, istnieje możliwość zarejestrowania tzw. faktury bez umowy czy zlecenia. Taka faktura również będzie ujęta w rejestrze zamówień do kwoty 30.000 EURO.

 

Program Zefir umożliwia rozliczanie zleceń i umów poprzez parowanie ich z dokumentami rozliczającymi, tj. fakturami czy rachunkami. Takie faktury i rachunki nie są uwzględnianie do sprawozdania z zamówień do 30.000 EURO - stanowią one tylko rozliczenie umów, zleceń oraz zamówień, jak również zostają ujęte w rejestrze faktur.

Istotną funkcją Zefira jest możliwość wygenerowania rejestru faktur, co w praktyce oznacza, że nie trzeba już prowadzić takiego rejestru ręcznie.

 

Poniżej przykład wydruku rejestru faktur.