Akty prawne
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 października 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 grudnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 kwietnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 stycznia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 

 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 sierpnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

20110830_rozporzadzenie_29.08.2011.pdf

 
INTERPRETACJA DO ROZPORZĄDZENIA MF Z DNIA 5 LIPCA 2010 R.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 1 GRUDNIA 2010 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEJ KLASYFIKACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH. (Dz. U. z dnia 13 grudnia 2010 r. Nr 235, poz. 1546)

rozporzadzenie_z_1.12.2010_r.pdf

uzasadnienie_i_osr_z_1.12.2010.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 5 LIPCA 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

rozporz._5.07.2010.pdf
zalaczniki_do_rozporzadzenia_5.07.2010.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 4 MARCA 2010 R. W SPRAWIE SPRAWOZDAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 2 MARCA 2010 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEJ KLASYFIKACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 3 LUTEGO 2010 R. W SPRAWIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ


zal_09_rb-27s.xls
zal_10_rb-27zz.xls
zal_10_rb-27zz_ dane_ uzupelniajace.xls
zal_11_rb-pdp.xls
zal_20_rb-28s.xls
zal_21_rb-nds.xls
zal_22_rb-30s.xls
zal_23_rb-33.xls
zal_25_rb-34s.xls
zal_28_rb-50.xls
zal_28_rb-50_dane_uzupelniajace.xls
zal_30_rb-wsa.xls
zal_33_rb-st.xls

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 25 STYCZNIA 2008 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ

25.01.08_nowelizacja.pdf
zal_1_rb-nds_17.xls
zal_2__rb-z_18.xls
zal_3__rb-uz_18a.xls
zal_4_rb-n_19.xls
zal_5__rb-un_19a.xls
zal_6_rb-ws_28.xls
zal_7_rb-fus30a.xls
zal_8__rb-fer30b.xls
zal_9_rb-st_31.xls

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 26 STYCZNIA 2007 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ

nowelizacja_rozporzadzenia.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ z dnia 27 czerwca 2006 r.

rozporzadzenie.pdf